KOKOS vietnam english websiteemail
GIỚI THIỆU CHUNG ▼

NĂM HỌC TẠI ÚC

Năm học tại Australia bắt đầu vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 (đối với bậc Tiểu học & Trung học) và cuối Tháng 2/đầu Tháng 3 (đối với bậc Cao đẳng và Đại học) Từ giữa đến cuối tháng 2 thường có tuần lễ tiền nhập học dành cho học viên mới. Thời gian 1 năm của bậc Tiểu học và Trung học thường gồm có 4 học kỳ.
Trường Đại học thường có 2 học kỳ và kết thúc bằng kỳ thi cuối khóa vào tháng 6 và tháng 11. Trường Cao đẳng thường có 3 học kỳ vào tháng 3, tháng 7 và tháng 11
Giữa các học kỳ ở trường Cao đẳng sẽ có từ 2 – 4 tuần nghỉ ngắt quãng. Kỳ nghỉ hè ở những trường Đại học sẽ kéo dài hơn; bắt đầu từ tháng 11 hoặc tháng 12 cho đến tháng 2. Tuy nhiên nếu sinh viên muốn rút ngắn thời gian học, sinh viên có thể đăng ký khóa học trong kì nghỉ hè. Nhiều khóa học có thể khai giảng vào mỗi đầu các học kì.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC

(*) Lưu ý có chương trình liên thông phù hợp cùng nhiều điều kiện kèm theo